SELECT * FROM fs_products AS a WHERE published = 1 AND a.category_id_wrapper like '%,56,%' AND a.type_id = 1 AND a.city_id = 1 AND a.district_id = 1 ORDER BY is_vip DESC, total_money DESC , id DESC

Bán Tất cả các loại nhà bán tại Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà khu Hoàng Hoa Thám cần bán

Nhà khu Hoàng Hoa Thám cần bán

Nhà khu Hoàng Hoa Thám cần bán

Vị trí: Quận Ba Đình , Hà Nội
Giá: 21.5 Tỷ